top of page

משפחה וחברים כותבים

לקט מדברים שנאמרו ונכתבו באירועים שונים לזכרו של אריאל

2024
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

דקלה יפרח-בודה
רותם כהן פרירא

2023
18 שנים ללכתו

טוני בודה
שי יקותיאל

2022
יום הזכרון לחללי צה“ל
יצחק קאמלי

2021
יום הזכרון לחללי צה“ל
ינון בודה
יעל לנדאו-גראד

2018
13 שנים ללכתו
טוני בודה

2017
12 שנים ללכתו
טוני בודה
אריאל פרייברג

2014
9 שנים ללכתו
רותם כהן פרירה

2013
8 שנים ללכתו
צוות אריאל​

2010
5 שנים ללכתו
מיכל להר
טוני בודה

2009
4 שנים ללכתו
טוני בודה

2007
שנתיים ללכתו
 יעל פרוינד
טוני בודה

bottom of page