top of page

הנצחה

יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
13.5.2024

דקלה יפרח-בודה בטקס של בנק הפועלים לרגל יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, מאי 2024

היכל הזכרון בירושלים
טקס אזכרה לחללי מערכות ישראל שנפלו בי״ב תשרי

מדי יום מתקיים בהיכל הזכרון הממלכתי בהר הרצל בירושלים טכס אזכרה לחללי מערכות ישראל

שנפלו באותו תאריך (עברי או גריגוריאני)

מצורפות תמונות וסרט מן הטכס ביום מותו של אריאל, י"ב תשרי (27.9.2023)

27.9

טקס התייחדות  עם זכרם של חללי קהילת המודיעין
13.6.2023

מדי שנה מתקיים טקס ההתייחדות לזכרם של חללי צה"ל של חיל המודיעין במרכז למורשת המודיעין בצומת גלילות. 

במסגרת טכס זה הקריאה טוני בודה, אמו של אריאל, את השיר "הבור והבאר", מאת נועם חורב.

אתם מוזמנים לצפות בתמונות מתוך האירוע. להגדלת התמונות - ניתן ללחוץ עליהן:

13.6

יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
24.4.2023

בערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל התכנסו בבית משפחת בודה חברי הילדות והחברים מתקופת הצבא של אריאל.
המשתתפים בחרו כרטיסיות משחק בתחום הדינמיקה הקבוצתית ובהשראתן העלו זכרונות על אריאל.

אתם מוזמנים לצפות בהקלטה מהערב:

אתם מוזמנים לצפות בתמונות מתוך האירוע. להגדלת התמונות - ניתן ללחוץ עליהן:

ביקור בבית הספר של חיל הגנת הגבולות
10.7.2022

ההזמנה לאירוע

ההזמנה לאירוע

משפחת בודה הוזמנה ב-10.7.2022 על ידי מפקד בית הספר של חיל הגנת הגבולות לביקור לרגל הקמת מתחם חדש להנצחה ומורשת נופלי הבסיס. כאן מונצח בין יתר הנופלים גם אריאל וזה היה מקום שירותו האחרון בהשלמה החילית של קורס הקצינים. מפקד בית הספר, אל"מ ארז אלקבץ, ויתר הקצונה הבכירה קיבלו את משפחות הנופלים בחום וליוו אותן במהלך כל הביקור.

אתם מוזמנים לצפות בתמונות מתוך האירוע. להגדלת התמונות - ניתן ללחוץ עליהן: