top of page

יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
24.4.2023

בערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל התכנסו בבית משפחת בודה חברי הילדות והחברים מתקופת הצבא של אריאל.
המשתתפים בחרו כרטיסיות משחק בתחום הדינמיקה הקבוצתית ובהשראתן העלו זכרונות על אריאל.

אתם מוזמנים לצפות בהקלטה מהערב:

אתם מוזמנים לצפות בתמונות מתוך האירוע. להגדלת התמונות - ניתן ללחוץ עליהן:

bottom of page